Hjem
Universitetsbiblioteket
Akademisk lunsj

Hvem bør formidle forskningen?

Hvem har ansvar for at forskning blir formidlet på en forståelig måte?

Bilde
Foto/ill.:
Bergen Offentlige Bibliotek

Hovedinnhold

Hvilket ansvar har kommunikasjonsrådgivere og hva er opp til forskerne selv?

Hvor viktig er det at forskere deltar i samfunnsdebatten og i utviklingen av byen og regionen? Og hvor mye av tiden går til å publisere, undervise og forske?

Hva er kommunikasjonsrådgiverens rolle? Finnes det problematiske sider ved den? Hvordan kan kommunikasjonsrådgiverne best bidra til formidling?

Velkommen til lunch-samtale om forskningsformidling!

Med:

Margareth Hagen. Rektor UIB.

Sigrid Folkestad. Seniorrådgiver, NHH.

Espen Gamlund. Professor i filosofi, UiB.

Per Thorvaldsen, førsteamanuensis ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag, HVL
 

Ordstyrer: Mari Lund Eide. Vitenskapelig assistent og forskningsformidler

Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Bergen Offentlige Bibliotek, Universitetsbiblioteket, HVL og NHH.