Hjem
Universitetsbiblioteket
Podkast

Fra arkivet

Her kan du høre gode foredrag fra foredragsserien, fra Bergen Offentlige Bibliotek sitt podkastarkiv.

Hovedinnhold

"Hvem bør formidle forskningen" var semesterets eneste lunsj:

Hvem har ansvar for at forskning blir formidlet på en forståelig måte? Hvilket ansvar har kommunikasjonsrådgivere og hva er opp til forskerne selv?

Hvor viktig er det at forskere deltar i samfunnsdebatten og i utviklingen av byen og regionen? Og hvor mye av tiden går til å publisere, undervise og forske? Hva er kommunikasjonsrådgiverens rolle? Finnes det problematiske sider ved den? Hvordan kan kommunikasjonsrådgiverne best bidra til formidling?

Dette er spørsmålene vi forsøker å besvare i denne lunsjsamtalen om forskningsformidling!

Medvirkende:

Margareth Hagen. Rektor UIB.
Sigrid Folkestad. Seniorrådgiver NHH.
Espen Gamlund. Professor i filosofi UiB.
Per Thorvaldsen, førsteamanuensis ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag.

Ordstyrer: Mari Lund Eide. Vit. assistent, kommunikasjonskoordinator i forskningsprosjektet PROTECT.

Opptaket ble gjort på BOB den 11. mai 2021.

Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Bergen Offentlige Bibliotek, Universitetsbiblioteket, HVL og NHH. Vaksdal folkebibliotek er nå også med.