Hjem
Universitetsbiblioteket
Akademisk lunsj

Kroniske sykdommer

Hovedinnhold

Hør podkasten!

Kroniske sykdommer – egen omsorg og helsevesenets oppfølging.

God folkehelse er i stor grad avhengig av systematisk forebygging på et overordnet og individuelt nivå. Forebygging er likevel den vanskelige biten å gjennomføre i praksis, og det har resultert i ulik vektlegging på dette både i kommune- og spesialist helsetjenesten.

Forsker Beate-Christin Hope Kolltveit snakker om forholdet mellom egen omsorg og helsevesenets oppfølging, i et foredrag med utgangspunkt i kroniske sykdommer som diabetes type 2 og kronisk obstruktive lungesykdommer.

Hope Kolltveit er spesialsykepleier og førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet.