Hjem
Universitetsbiblioteket
DATA MANAGEMENT

Introduksjon til datahåndteringsplaner (DMP)

DATA MANAGEMENT

illustration
Foto/ill.:
Image by Mediamodifier from Pixabay

Hovedinnhold

En datahåndteringsplan (DMP) beskriver hvilke forskingsdata du planlegger å samla inn eller generere, og hvordan du planlegger å beskrive, lagre og bevare forskingsdataene i løpet av prosjektet. Videre skal en DMP inneholde informasjon om hvem som er ansvarlig for hva, hvordan du planlegger å arkivere og gjøre dataene tilgjengelige, og hvordan du skal lagre dataene på lang sikt.

Dette kurset gir en kort introduksjon til hva en datahåndteringsplan er, hvorfor du trenger den, og hvordan skrive en. Kurset vil foregå på engelsk.

 

The what, why and how of data management planning

Produsent:
Research Data Netherlands