Hjem
Universitetsbiblioteket
Introduksjon til GIS

Introduksjon til GIS: digitale kart i QGIS og Google Colab

Er du interessert i å bruke digitale kart i din forskning? Geografiske informasjonssystemer (GIS) er systemer for å behandle romlige data og produsere kartvisualiseringer. Dette kurset er særlig rettet mot studenter og forskere innenfor fagfelt der denne typen teknologi ennå ikke er særlig utbredt.

qgis
Foto/ill.:
Peder Gammeltoft

Hovedinnhold

Dette todagers kurset gir en kort introduksjon til GIS, med praktiske øvelser og eksempler på bruk av GIS-programvare. På den første kursdagen vil du få prøve ut GIS-programmet QGIS. Arne Solli, førsteamanuensis i historie ved AHKR, vil holde et foredrag om hvordan han har brukt GIS i sine prosjekter. På den andre kursdagen vil du få en smakebit av mer avanserte GIS-verktøy ved å prøve ut forskjellige Python-scripts i Google Colaboratory. 

Kurset vil bli holdt på engelsk. 

Forberedelser 

Som forberedelse til dag 1 bør du laste ned og installere QGIS på din egen maskin. Til dag 2 er ingen installasjon nødvendig, men du vil trenge en Google-konto og litt ledig plass i Google drive. For å få mer ut av dag 2 anbefaler vi deltakere med lite eller ingen tidligere erfaring med Python-programmering å prøve seg på en liten Python-tutorial i forkant av kurset. 

Instruksjoner for installasjon av QGIS og lenker til Python-tutorial vill bli lagt ut på ressurssiden: 
https://git.app.uib.no/uib-ub/d-lab/gis-course-2021  

Plan for kurset 

Dag 1 (Tirsdag 9. november) 
9:00-9:30 Hva er GIS? (Peder Gammeltoft) 
9:30-9:50 Åpne GIS-ressurser (Peder Gammeltoft) 
10:00-11:45 Praktiske øvelser i QGIS (Peder Gammeltoft) 
12:15-13:00 Foredrag: Historiske stedsreferanser og Geonorge API (Arne Solli) 

Dag 2 (Onsdag 10. november) 
9:00-9:50 Introduksjon til Python og Google Colab (Henrik Askjer) 
10:00-11:45 Kartplotting i geopandas (Henrik Askjer) 
12:15-13:00 Interaktive kart med folium/leaflet (Henrik Askjer) 
13:00-15:45 Videre hjelp og utprøving av QGIS og Google Colab for de som måtte ønske 

Påmelding 

Meld deg på kurset her. Kurset er begrenset til 20 deltakere. Vi kommer til å prioritere deltakere fra fagfelt der GIS ikke inngår i poenggivende kurs.