Hjem
Universitetsbiblioteket
Skriveworkshop

Shut-up-and-Write

Fokuserte skriveøkter i fellesskap. Kollektivt skrivepress med rom for korte samtaler om skriving.

a doctor writing on a laptop.
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

(english below)

Velkommen til skriveverksted: Shut up and Write!

Ønsker du å sette av en fast tid til fokusert skriving uten distraksjoner? Flere av våre bibliotek holder ukentlige skriveverksted med kolleger eller medstudententer.

  • Her skal man være stille og skrive, uten telefoner, epost eller kattevideoer.
  • Skriveøktene har faste tidsintervall med pauser hvor du kan dele erfaringer.
  • Skrivefellesskapet gir inspirasjon og god samvittighet.

Ta med skrivearbeid og egen pc. Møt presis, eller vent til første pause.

 

Tid og sted:

PhD-stipendiater /post.doc. realfagonsdag14.15-16.00 (oppstart februar)Bibliotek for MN.fag, grupperom
Phd-stipendiater /post.doc  humanioraonsdag14.15-16.00 (oppstart 12. januar)Bibliotek for Humaniora, undervisningsrom 1
Phd-stipendiater /post. doc juridiske fagonsdag12.15-16.00 (oppstart 12. januar)Bibliotek for Juridiske fag
    
MA-studenter kunsthistorie og teatervit.onsdag10.15-12.00 (oppstart 12. januar)Bibliotek for Humaniora, undervisningsrom 1
MA-studenter IFonsdag12.15-14.00 (oppstart 12. januar)Bibliotek for Humaniora, undervisningsrom 1
MA-studenter AHKRfredag14.15-16.00 (oppstart 4. februar)Bibliotek for Humaniora, undervisningsrom 1

--

 

Welcome to writing workshop: Shut up and Write

Having difficulties in finding dedicated time to write? Some of our libraries host weekly Shut Up and Write sessions where you may join colleagues or fellow students for focused writing. 

  • A distraction-free workspace: no phones, no emails, no cat-videos, no interruptions. 
  • Structured working blocks with short breaks.
  • A writing fellowship for inspiration and confidence. 

No need for registration. Bring your own work and laptop. But be precise!

 

Time and place:

PhD/post.doc. STEMWednesdays14.15-16.00 (starts February)MN Library, group rooms
PhD/post.doc  HumanitiesWednesdays14.15-16.00 (starts January 12.)Humanities library, Workshop-room 1
PhD /post. doc LawWednesdays12.15-16.00 (starts January 12.)Law library
    
MA-students Art-History and Theatre studiesWednesdays10.15-12.00 (starts January 12)Humanities library, Workshop-room 1
MA-students Dpt. of Foreign LanguagesWednesdays12.15-14.00 (starts January 12)Humanities library, Workshop-room 1
MA-students AHKRFridays14.15-16.00 (starts February 4.)Humanities library, Workshop-room 1