Hjem
Universitetsbiblioteket
Introkurs i EndNote20

Kom i gang med EndNote20

For PC/Windows og tilrettelagt for Humaniora

Hovedinnhold

Introduksjonskurs i bruk av EndNote 20 for PC/Windows.

18.10 kl. 14.15-16.00
Påmeldingsfrist 15.10, kl. 12.00.

Kurset vil ha en gjennomgang av funksjoner på ca. to timer avbrutt av praktiske øvelser.

Kurset er åpent, men eksempler tas fra humaniora.

Det blir gjennomgått hvordan EndNote virker med Word, hvordan man importerer referanser og endrer referansestil.

Forhåndskunnskap: Ingen

Se ellers vårt asynkrone digitale kurs:  https://www.uib.no/ub/71931/endnote-og-andre-referanseverkt%C3%B8y  

Kurset forutsetter at programvaren allerede er installert på maskinen din (https://tjinfo.uib.no/program?).

Maksimum 12 deltakere, minimum 5.