Hjem
Universitetsbiblioteket
Foredrag

Lærende voksne

Hvordan kan vi legge til rette for livslang læring for voksne med lav kompetanse og svak tilknytning til arbeidsmarkedet? Kan vi bedre voksnes mulighet til å skaffe seg mer kompetanse og gi dem flere muligheter i arbeidsmarkedet? Hva hindrer voksne i å tilegne seg formell kompetanse, og hva kan vi gjøre med det?

Hovedinnhold

Fra 2017 til 2023 gjennomføres et nasjonalt forsøk i voksenopplæringen. Opplæringen er delt opp i moduler og tilpasset voksnes kunnskapsbehov og behov for fleksibilitet. Forsøket legger også til rette for sektorsamarbeid mellom opplæringssektoren og velferdssektoren. Sammen med et team av forskere følger Astrid Oline Ervik forsøket tett. Hun vil fortelle om det pågående forsøket, utfordringer og foreløpige effekter av forsøket. Hun vil også sette forsøket i sammenheng med andre tiltak for å gi voksne mulighet til økt kompetanse og høyere velferd.

Astrid Oline Ervik er arbeidsmarkedsøkonom og ansatt som forsker ved FAIR Insight Team, Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) og er tilknyttet FAIR - Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality ved NHH.

Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Bergen Offentlige Bibliotek, Universitetsbiblioteket, HVL og NHH.