Hjem
Universitetsbiblioteket
Akademisk lunsj

Mennesket, versjon 2.0: om teknologi, vitenskap og udødelighet

Teknologisk utvikling utfordrer vår grunnleggende forståelse av hva det vil si å være menneske.

bilde
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Kan et menneske, gjennom vitenskap og teknologi, bli noe helt annet enn vi er i dag? Noe helt annet enn den biologiske kroppen? Er hjernen din et informasjonssystem som kan kopieres og lastes opp i maskiner? Vil i så fall bevisstheten også følge med, eller blir resultatet en maskin som bare tenker helt likt deg? Bio-hackere, transhumanister, utviklere av menneske-maskin symbioser, forskning på biologiske fenomen som kan senke, eller reversere, aldringsprosessen, utfordrer grunnleggende sider hva det vil si å være et menneske. Spørsmålene som stilles er ikke lett å svare på, i vitenskapelig forstand, men at spørsmålene stilles, at vi er i ferd med å forstå aldring som noe unaturlig og døden som noe unødvendig, er i seg selv en interessant kulturell utvikling. Hvor kommer dette behovet for å leve evig fra? Hvorfor skal menneske bli noe annet?

Forskningsprosjektet «Tekno-vitenskapelig udødelighet» undersøker hvordan forståelsen av menneskehets dødelighet er i ferd med å endre seg i kjølvannet av nye teknologier. Prosjektet har to regionale fokus: USA og Russland. Av historiske årsaker, knyttet bl.a til teknologi- og vitenskaps kappløp mellom de to tidligere supermaktene, er det nettopp her prosjekt av denne typen er mest utviklet. Her er også den offentlige debatten og tilstedeværelse av ideen om at en bør forbedre mennesket ved hjelp av teknologi størst.

Professor Annelin Eriksen, UiB, er spesielt interessert i endrende kulturelle forestillinger om hva et menneske er i utvikling av ny teknologi som kunstig intelligens og roboter. Hun er interessert i å forstå hvordan ideer, forestillinger og visjoner om et nytt menneske i fremtiden, har konkrete sosiale effekter i nåtiden, i alt fra politisk utforming til dannelse av nye religiøse og ideologiske bevegelser.

Eriksen fikk i 2017, sammen med sin ektemann Knut M. Rio, Fylkesakersprisen av Det Norske Videnskaps-Akademi for fremragende forskning innen sosialantropologi.

Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Bergen Offentlige Bibliotek, NHH, HVL og Universitetsbiblioteket.