Hjem
Universitetsbiblioteket
OPEN SCIENCE

Hvordan kan du gjøre dine forskningsdata åpne og FAIR?

Universitetet i Bergen har som mål at data som er et resultat av de ansattes forskningsaktivitet, skal klargjøres og tilgjengeliggjøres for gjenbruk, i tråd med FAIR-prinsippene. Ansatte oppfordres til å gjøre data tilgjengelig så tidlig som mulig i forskningsprosessen

Hovedinnhold

Deling og gjenbruk av kvalitetssikrede forskningsdata regnes som god vitenskapspraksis. De fleste finansiører, feks. NFR og Horizon, og utgivere krever at forskningsdata gjøres åpent tilgjengelig. UiBs politikk for åpen vitenskap er basert på prinsippet om at forskning og forskningsprosesser skal være «så åpne som mulig, så lukkede som nødvendig». Det vil si at forskning og forskningsprosesser skal gjøres åpent tilgjengelige med mindre legitime hensyn som sikkerhet, personvern, juridiske forhold eller konkurransehensyn står i veien.

Dette kurset består av to korte moduler. I første del, gis en introduksjon til FAIR-prinsippene og hvordan du kan gjøre dine forskningsdata åpne og FAIR. I andre del, vil vi gi en introduksjon til det institusjonelle arkivet vårt UiB Open Research Data, og hvordan du kan arkivere dataene dine her.

Du er velkommen til å delta i én eller begge moduler. Kurset foregår på engelsk.

Program:
10:00-10:30 Open and FAIR data - what, why and how?
10:30-11:00 How to archive research data - practical examples from UiB Open Research Data

Presentasjoner fra tidligere kurs er tilgjengelig på Zenodo.