Hjem
Universitetsbiblioteket
OPEN SCIENCE

Data Management Plan WORKSHOP

Norsk forskningsråd og EUs rammeprogram Horisont 2020 stiller krav om at prosjekt må ha en datahåndteringsplan. Det er en plan for hvordan data skal samles inn, håndteres og gjøres tilgjengelige, både underveis og etter prosjektslutt.

workshop
Foto/ill.:
Banner vector created by katemangostar - www.freepik.com

Hovedinnhold

DMP Workshop

I denne workshopen får du jobbe med din egen datahåndteringsplan ved å bruke et digitalt verktøy (feks. DMPOnline), slik at du kan dele den med og få tilbakemeldinger fra andre deltagere (peer review). Presentasjonen og workshopen vil foregå på engelsk.

Forarbeid: For at utbyttet skal være best mulig, anbefaler vi å bruke 20 min i forkant av workshopen til å begynne å fylle ut en datahåndteringsplan (ved hjelp av feks. DMPOnline eller lignende).

Tentativ timeplan

10:00-10:40 Introduksjon til datahåndteringsplan (presentasjon)
10:40-10:45 pause
10:45-11:30 Individuelt arbeid på egen DMP 
11:30-12:00 Lunsj
12:00-13:00 Peer review (deltagere deles inn i grupper på 3-4 stk og gir tilbakemeldinger på hverandres DMP)
13:00-13:10 pause
13:10-13:40 Individuelt arbeid på egen DMP
13:40-14:00 Åpen diskusjon og erfaringsdeling

The what, why and how of data management planning

Produsent:
Research Data Netherlands