Hjem
Universitetsbiblioteket
Akademisk lunsj

Spor i stein - jordkloden vi skaper

Hva vet vi om jordkloden i dag? Hvordan kan disse kunnskapene bidra til å rette opp den ubalanse vi har skapt m.h.t. forurensing og klimaendringer?

Portrettbilde
Foto/ill.:
HVL

Hovedinnhold

Vår enestående klode så solens lys for 4,6 milliarder år siden. For 3,8 mrd år siden oppsto livet her på jorden. For 542 mill år siden kravlet dyrene på land. Vår enestående art - mennesket ble utviklet for 300 000 år siden. Vi var jegere og sankere til vi etablerte landbruk, håndverk og bysamfunn for 10 000 år siden.

De siste 150 år har vi oppfunnet maskiner, biler, radio, TV, datamaskiner, fly og romraketter. I løpet av disse få årene har mennesket endret det meste av jordklodens overflate.

Hva vet vi om jordkloden i dag? Hvordan kan disse kunnskapene bidra til å rette opp den ubalanse vi har skapt m.h.t. forurensing og klimaendringer?

Thorbjørn Kaland er geolog med bakgrunn som naturforvalter, petroleumsgeolog og universitetslektor. Han har skrevet en rekke artikler om natur og geologi, og er aktuell med geologiboken Spor i stein, som belyser klimaproblemer og hvordan vi kan rette opp skadene. Kaland arbeider i dag på Høgskulen på Vestlandet.

Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Bergen Offentlige Bibliotek, HVL, NHH og Universitetsbiblioteket.