Hjem
Universitetsbiblioteket
Akademisk lunsj

Fremtidens musikklærere

Musikkfaget er et tradisjonsrikt fag, bl.a. med røtter i konservatorietradisjonen og mester-svenn-læring. Hva vet vi om det som skjer i utdanning av musikklærere i Norge?

Portrettbilde
Foto/ill.:
HVL

Hovedinnhold

Hvem er de framtidige grunnskolelærerne i musikk? Hva tenker de om utdanningen sin og hva er de opptatt av i sin profesjonsutøvelse? Hvilke rammer og strukturer har de rundt seg i utdanningen, og hvilket rom finnes for kritisk tenkning og nyvinning?

Professor Catharina Christophersen fra Høgskulen på Vestlandet reflekterer over disse og lignende spørsmål med utgangspunkt i forskningsprosjektet FUTURED - «Music teacher education for the future».

Akademisk lunsj er et samarbeid mellom HVL, NHH, Universitetsbiblioteket og Bergen Offentlige Bibliotek.