Hjem
Universitetsbiblioteket
Akademisk lunsj

Ragna Aarli presenterer hovedfunn og anbefalinger i rapporten til Ytringsfrihetskommisjonen

Portrettbilde
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Velkommen til akademisk lunsj!

Mulighetene til å ytre seg har endret seg radikalt med fremveksten av internett. De fleste har fått bedre tilgang på informasjon og større publikum til egne ytringer enn i en førdigital tid. Det gjelder ikke alle, og digitale samtalerom fungerer heller ikke alltid godt.

Mange erfarer at sosiale medier blir misbrukt til hets og sjikane, til desinformasjon og feilinformasjon. Store plattformselskaper som Google, Meta og Twitter legger dessuten premisser for ytringsfriheten som enkeltindividene knapt kan overskue og som Norge ikke kan gjøre noe med alene.

Endringene av rammevilkårene for ytringsfriheten i et nytt årtusen var bakgrunnen for at det ble nedsatt en Ytringsfrihetskommisjon i 2020. Kommisjonen offentliggjør sin utredning av ytringsfrihetens stilling i Norge den 15. august 2022. Rapporten inneholder en rekke forslag til tiltak som kan gi bedre rammevilkår for en åpen og opplyst offentlig samtale.

Professor Ragna Aarli var medlem av kommisjonen og vil presentere hovedfunn og anbefalinger i rapporten.