Hjem
Universitetsbiblioteket
Akademisk lunsj

Russlands informasjonskrig: Hva er Norges rolle?

Portrettbilde
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Velkommen til akademisk lunsj!

Angrepet på Ukraina har radikalt endret hvordan vi ser på vår store nabo i øst. Selv om spenningsnivået mellom Russland og Norge har steget jevnt det siste tiåret, har Kremls angrepskrig mot et annet europeisk naboland sendt forholdet inn i en historisk krise. Russland kjemper innbitt for å befeste sin fortelling om krigen i Ukraina – en fortelling som står i dyp konflikt med vår.

Men hva med den russiske fortellingen om oss selv? I denne akademiske lunsjen utforsker vi Norges rolle i Russlands informasjonskrig, både før og invasjonen av Ukraina. Hvilken plass har egentlig Norge, nordmenn og det norske i moderne russisk propaganda? Hvor mye desinformasjon om oss blir spredt i russiske tradisjonelle og sosiale medier? Og bør vi være redd for at denne desinformasjonen kan brukes for å legitimere et angrep, slik det ble gjort i Ukraina?

Foredrag med Johanne Berge Kalsaas. Stipendiat, russisk media og kommunikasjon.