Hjem
Universitetsbiblioteket
Åpent kurs

Ettermiddagskurs i litteratursøk

Hvordan utvikle og utføre et systematisk og godt søk i databaser?

ung kvinne leter etter litteratur i bibliotek
Foto/ill.:
Microsoft

Hovedinnhold

Litteratursøk i databaser

Å søke i databaser etter relevant litteratur kan for mange oppleves kaotisk, vanskelig eller uoverkommelig. Dette kurset gir deg kunnskapen du trenger for å komme i gang:

  • En grunnleggende innføring i hvordan bryte ned en problemstilling, eller et tema, til begreper som lar seg søke etter i databasene.
  • Gjennomgang av generelle søkeprinsipper:
    • Hvordan  kombinere søkeord med AND og OR, enten for å snevre inn et søk eller utvide søket.
    • Gjennomgang av tegnsetting og symboler som brukes, enten for å øke spesifisiteten (smalne/spisse) eller sensitiviteten (fange opp/utvide) til et søk. 

Eksemplene vil bli gitt hovedsaklig i databasene PsycInfo og Web of Science. Kurset kan likevel være nyttig om du benytter andre databaser, fordi prinsippene er de samme, uavhengig av databaser.

Kurset er åpent for studenter og ansatte, uavhengig av fakultet. Det kan være en fordel å ha med seg en bærbar datamaskin, til å øve på underveis i kurset.