Hjem
Universitetsbiblioteket
Open Science

OPEN ACCESS WEEK: Åpne, men usynlige? Hvordan kan vi gjøre åpen klimaforskning mer tilgjengelig?

I anledning årets internasjonale Open Access Week inviterer flere norske fagbibliotek til en rekke foredrag med tema knyttet til åpen vitenskap, åpen publisering og deling av forskningsdata. Alle foredragene er digitale, og åpne for alle interesserte.

Hovedinnhold

Mer info om arrangementet på openscience.no

Onsdag 26. oktober, kl. 12.30-13.45

Zoom-lenke: https://uib.zoom.us/j/61041243277?pwd=TVBaNk02cXJYdmp6RVY0MTl6MGJaZz09


Åpen tilgang til forskningsresultater regnes som en viktig byggestein for kunnskapssamfunnet. Den nyeste kunnskapen skal gjøres tilgjengelig for både forskere, næringsliv, offentlig sektor og befolkningen. Dette gjelder ikke minst for forskningsresultat innen klima og polarforskning, som er viktige forskningsfelt i Norge og som allmennheten er nysgjerrig på. Polarområdet er spesielt utsatt for klimaendringene.

Men hvor tilgjengelig er åpne forskningspublikasjoner egentlig for allmennheten? Klarer forskningsresultat innen klimaforskning å nå ut av elfenbenstårnet? Er det mulig for folk flest å finne fram til åpne publikasjoner innen klima og polarforskning? Og så, hvis man faktisk finner fram til en forskningsartikkel – er det mulig for interesserte borgere å bruke resultatene, eller er språket for teknisk/spesialisert?

Vi inviterer eksperter som jobber med tilgjengeliggjøring og synlighet av klima og polarforskning til å presentere prosjektene sine og til diskusjon hvordan vi kan gjøre åpne forskningsresultat mer tilgjengelig.

I anledning årets internasjonale Open Access Week inviterer flere norske fagbibliotek til en rekke foredrag med tema knyttet til åpen vitenskap, åpen publisering og deling av forskningsdata. Årets internasjonale Open Access Week står under mottoet “Open for climate justice” (åpen for klimarettferdighet). Alle foredragene er digitale, og åpne for alle interesserte.

Arrangementsgruppe:
Jenny Ostrop, UiB (jenny.ostrop@uib.no)
Kathleen (Katie) Alexandra Smart, UiT (kathleen.a.smart@uit.no)