Hjem
Universitetsbiblioteket
Spørreundersøkelse blant studenter

Evaluering av døgnåpent bibliotek på campus

Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi har siden april vært åpen 24/7 for alle som studerer ved universitetet. Denne prøveordningen skal nå evalueres.

Gatebilde av Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi
Foto/ill.:
H Langseth

Hovedinnhold

Et utvalg studenter ved alle fakultet mottar i desember 2022 en spørreundersøkelse om det døgnåpne tilbudet på campus. Invitasjonen sendes per epost registrert ved universitetet og deltakelse er frivillig. Besvarelser registreres via Surveyxact og det spørres ikke etter personidentifiserende opplysninger. Spørreundersøkelsen er tilgjengelig på nynorsk, bokmål og engelsk. 

Formål
Universitetsbiblioteket har fått i oppdrag av UiBs ledelse å evaluere bruk av døgnåpent bibliotek ved Universitetet i Bergen i samarbeid med Studentparlamentet og Eiendomsavdelingen. Det skal også vurderes konsekvenser og muligheter ved denne ordningen. Evalueringsrapporten ferdigstilles primo januar og behandles i UiBs læringsmiljøutvalg  

Datainnsamling
Spørreverktøyet Surveyxact benyttes til å distribuere og analysere undersøkelsen blant UiBs studenter. De utvalgte respondentene mottar en epost hvor universitetet står som avsender. Lenken til undersøkelsen starter med https: //svar.uib.no/answer?key= og har deretter en unik kode for hver respondent. Personvern er ivaretatt i henhold til GDPR og UiB har databehandleravtale med Surveyxact/Rambøll. 

Kontaktpersoner
Tekniske spørsmål til undersøkelsen: Henry Langseth
Om evalueringsprosjektet: Anne Belsvik / Trude Færevaag

Se under for kontaktopplysninger