Hjem
Universitetsbiblioteket
OPEN SCIENCE

How to meet Open Science requirements

Universitetsbiblioteket tilbyr forskningsstøttetjenester knyttet til åpen tilgang til publikasjoner og forskningsdata

Dekorative illustration
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det har de siste årene blitt et stadig sterkere fokus på åpen tilgang til publikasjoner og forskningsdata og god datahåndteringspraksis. Dette gjenspeiles i forventninger i forventninger og krav fra finansiører, myndigheter og institusjoner. Ved UiB ble det i 2020 vedtatt en politikk for åpen vitenskap som danner grunnlag for UiBs videre arbeid på disse områdene.   

Universitetsbiblioteket tilbyr forskningsstøttetjenester knyttet til åpen tilgang til publikasjoner og forskningsdata. I dette webinaret (som vil foregå på engelsk) vil vi gi en kort introduksjon til:

  • Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner (støtte til åpen publisering, open access-avtaler, krav fra finansiører (Plan S), retningslinjer ved UiB) 
  • FAIR datahåndtering og åpen tilgang til forskningsdata (krav fra finansiører, datahåndteringsplaner, data dokumentasjon og metadata, arkivering og gjenbruk av FAIR forskningsdata, siterbar kode)
  • Publiseringsstrategier (status for åpen publisering, synliggjøring av egen forskning og evaluering på bakgrunn av åpen vitenskap)