Hjem
Universitetsbiblioteket
Akademisk aften

Krisenes tid - økologi og økonomi under kapitalismen

Økonomisk krise og klimakrise, en pandemi som stadig kommer tilbake, energikrise og inflasjon og en russisk angrepskrig som skaper ytterligere turbulens.

Foredrag
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Vi lever i en tid av kriser, og det mener Holgersen at vi har gjort lenge. Kapitalismen er krisenes tid.

I dette foredraget diskuterer Holgersen hvordan kapitalismen, som den førsteproduksjonsformen noensinne, systematisk skaper kriser fra interne motsetninger i sitt egen system. Samt hvordan kapitalismen overlever gjennom å stadig produsere nye kriser.

Kapitalismen reproduseres ikke på tross for krisene, men på grunn av krisene.I sin nye bok «Krisernas tid: ekologi och ekonomi under kapitalismen» viser Holgersen hvordan dette skjer ved å analysere selve krisene; deres klassekarakter og hvordan deer en del av en bredere politisk kontekst (via stater, nasjonalisme, rasisme og til ogmed krig). Holgersen fokuserer på økologiske og økonomiske kriser, og diskuterer likheter og forskjeller mellom disse. Årsaken til begge finnes i kapitalismens DNA og debidrar – på forskjellige måter – til å reprodusere kapitalismen. Men en sentral forskjell er at kapitalistklassen må løse økonomiske kriser for å kunne reprodusere kapitalismen. Det samme gjelder ikke for klimakrisen.

Ståle Holgersen er førsteamanuensis i kulturgeografi ved Örebro universitet i Sverige. Foredraget er på norsk.