Hjem
Universitetsbiblioteket
Akademisk aften

Om Hanna Winsnes og Lærebog i de forskjellige Grene af Husholdning

Portrett
Foto/ill.:
Maleri av Mathias Stoltenberg.

Hovedinnhold

Hanna Winsnes (1789–1872) er mest kjent for sin kokebok Lærebog i de forskjellige Grene af Husholdningen – og for Arne Garborgs kritikk av denne kokebok – men i sin samtid var hun en populær romanforfatter, og hennes barnebok Aftnene paa Egelund (1852) kom ut i standig nye utgaver langt inn på 1900-tallet. Til tross for at Winsnes var konservativ i både klasse- og kjønnsspørsmål, åpnet hun på flere vis for kvinnefrigjøring og løftet fram kvinners medborgerskap i sine to romaner, Grevens Datter (1841) og Det første Skridt (1844). Foredraget kommer til å drøfte denne spenningen mellom konservative holdninger og kvinnefrigjøring.

Anna Mariana Bohlin er førsteamanuensis i nordisk litteratur.