Hjem
Universitetsbiblioteket
Akademisk aften

Kokainproduksjon og vold i Colombia

Kokablad
Foto/ill.:
Sten Porse.

Hovedinnhold

Kokainforbruket økter stadig i hele verden, og de siste 8 årene har kokainproduksjonen mer enn doblet, men god politikk for å håndtere problemet mangler. Dette skyldes blant annet at det er for lite kunnskap om hvordan kokainproduksjonen og distribusjonen fungerer. Det er et illegalt marked og aktørene har et insentiv til å dele minst mulig informasjon for ikke å bli tatt. Den økte tilgjengeligheten av kokain i Europa blir først og fremst dekket av økt produksjon i Colombia.Colombia er også et veldig voldelig land, med flere årlige drap enn mange krigsområder, men er det noen sammenheng mellom kokainproduksjonen og volden i Colombia?

Monica Beeder er stipendiat ved Norges Handelshøyskole og er tilknyttet Chr. Michelsens Institutt. Hun er utviklingsøkonom og forsker på mekanismene bak konflikter.