Hjem
Universitetsbiblioteket
Akademisk aften

Om håp og mennesket

Portrett
Foto/ill.:
CF-WESENBERG/kolonihaven.no

Hovedinnhold

Menneskelivet er gjennomsyret av håp. Det er vanskelig å forestille seg et menneske som ikke håper, men likevel fungerer. Mennesket er etter alt å dømme det eneste dyret som håper fordi håpet er tett sammenvevd med så mange andre egenskaper som vi har grunn til å anta at bare mennesker har. For eksempel er språk antakelig en betingelse for håp. Håp må læres og videreutvikles. Vi omtaler ofte håpet som en følelse, og selv om det det utvilsomt har en emosjonell side, er det vel så knyttet til fornuft som til følelser. Håp som sådant kan hverken beskrives som rasjonelt eller irrasjonelt, og man kan håpe både godt og dårlig. Håp er slett ikke det samme som optimisme, og man kan være pessimistisk og håpefull på én og samme tid. Du kan være en velfungerende pessimist, men uten håp vil du simpelthen ikke leve et fullt ut menneskelig liv.

Lars Fredrik Händler Svendsen er en norsk forfatter og filosof. Han har siden 2001 vært ansatt ved Universitetet i Bergen, hvor han har vært professor siden 2007.