Hjem
Universitetsbiblioteket
Åpent kurs for studenter og andre. Ingen påmelding.

Kilder og kildebruk for studier av antikken

Tverrfaglig kurs om bruk av ressurser for antikkstudier med vekt på digitale verktøy.

Antikkens kilder
Foto/ill.:
CreativeCommons

Hovedinnhold

 

Målgruppe:

Primært for bachelor og masternivå. Kurset er åpent, og krever ingen påmelding. Bare møt opp.

Mål og innhold:

Kurset gir oversikt over et utvalg sentrale (digitale) ressurser, samt innblikk i hvordan man bruker slike i studier og forskning. Oversikten inkluder viktige digitale oppslagsverk, portaler for bilder, tekster på originalspråk og i oversettelse. I tillegg ser vi på hvordan man henviser til eldre primærkilder og oversettelser i oppgaveskriving.

Læringsutbytte 

1. Kunnskaper om ulike fags tilnærming til antikkens kilder og tilganger til kildeportaler. 

2. Ferdigheter for kritisk anvendelse av utvalgte digitale plattformer for utforskning av kildemateriale for oppgaveskriving eller forskning. 

3. Generell kompetanse til å søke opp, utforske og henvise til ulike typer av kildemateriale.