Hjem
Universitetsbiblioteket
Forhandlinger

Ustabil lesetilgang til Wiley-tidsskriftene

På grunn av pågående forhandlinger skrur Wiley nå av og på lesetilgang til artikler med publiseringsdato i 2023

Murvegg
Foto/ill.:
"Stone Wall" av spcbrass er lisensert under CC BY-SA 2.0.

Hovedinnhold

Sikt forhandler på vegne av UH-sektoren i Norge med Wiley om ny nasjonal avtale om lesetilgang og åpen publisering i tidsskrift. Forhandlingene har dratt i tid, og Wiley skrur nå av og på lesetilgang til artikler med publiseringsdato i 2023 i sine tidsskrift. Dette rammer over 50 norske institusjoner, UiB inkludert. Dette kan gjøre tilgangen ustabil en stund framover.

UiB beholder lesetilgang til alle tidsskrift frem til og med 31.12.2022. Disse vil være tilgjengelig online som vanlig. Siden forhandlingene fremdeles pågår ber vi om tålmodighet mens vi får avklart om det blir en ny avtale med Wiley. Vi beklager samtidig ulempen mulig manglende tilganger kan medføre.

Kontakt universitetsbiblioteket dersom du trenger en artikkel UiB ikke lenger har tilgang til.

Det har ikke vært mulig for UiB-forskere å publisere med åpen tilgang i abonnementstidsskriftene til Wiley siden årsskfitet, så den siste utviklingen innebærer ingen endringer i så måte. Alle forskere ved UiB kan gjøre sine artikler åpent tilgjengelige under rettighetsordningen for åpen tilgjengeliggjøring som ble vedtatt av universitetsstyret i november 2022 uavhengig av om UiB har en open access-avtale med forlaget eller ikke.