Hjem
Universitetsbiblioteket
Akademisk aften

Leder fysisk aktivitet til bedre akademiske prestasjoner?

Leder fysisk aktivitet til bedre akademiske prestasjoner? En rekke empiriske studier viser at det er en positiv sammenheng mellom fysisk aktivitet og akademiske prestasjoner.

Portrett
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Andelen studenter som trener regelmessig er for eksempel større på studier med høye opptakskrav enn på studier med lavere opptakskrav. Men denne samvariasjonen mellom trening og akademiske prestasjoner forteller oss ingenting om hvilken retning sammenhengen går. Vi vet ikke om studenter blir smartere av å trene eller om de som trener i utgangspunktet er smartere enn andre.

For å teste om mer trening faktisk fører til bedre akademiske prestasjoner gjennomførte forskere ved NHH et felteksperiment i samarbeid med Studentsamskipnaden i Bergen. Vi rekrutterte rundt 800 studenter som ikke hadde kjøpt treningskort i begynnelsen av semestret. Halvparten av disse studentene fikk et gratis treningskort ut semesteret, den andre halvparten fikk ingen ting. I dette foredraget kommer Mathias Ekström fortelle om funnen fra denne studien.

Mathias Ekström er førsteamanuensis i adferdsøkonomi ved NHH og medlem av forskergruppen FAIR. Gjennom kontrollerte felteksperiment studerer han de underliggende faktorene som påvirker menneskers valg og adferd, og konsekvensene dette har før samfunnet i stort.