Hjem
Universitetsbiblioteket
ÅPEN VITENSKAP

Introduksjon til datahåndteringsplaner

Både det Norske Forskningsrådet og det Europeiske Forskningsrådet krever at en datahåndteringsplan leveres. En slik plan beskriver hvordan forskningsdata genereres, behandles, og tilgjengeliggjøres. Kurset vil foregå på engelsk.

illustration
Foto/ill.:
Image by Mediamodifier from Pixabay

Hovedinnhold

En datahåndteringsplan beskriver hvordan forskningsdata i et prosjekt genereres, behandles, og tilgjengeliggjøres. Både det Norske Forskningsrådet og det Europeiske Forskningsrådet krever at en datahåndteringsplan leveres inn. Vitenskapelige journaler krever også i stadig større grad at forskningsdata gjøres åpent tilgjengelig for andre. En datahåndteringsplan vil hjelpe deg med å vurdere samtlige aspekter ved håndtering av forskningsdata fra prosjektstart til publisering, og vil dermed spare tid underveis i arbeidet.

Dette kurset gir deg en kort introduksjon til hva en datahåndteringsplan er, hvorfor du trenger den, og hvordan du utarbeider en.

 

The what, why and how of data management planning

Produsent: 
Research Data Netherlands