Hjem
Universitetsbiblioteket
Kunnskapseplet

Lagrer naturen i Bergen mer karbon enn andre steder i landet?

Popvit i biblioteket

Kunnskapseplet apple on books illustration
Foto/ill.:
Kjersti H. Enerstvedt

Hovedinnhold

Karbon, livets grunnstein, sirkulerer i biosfæren gjennom karbonkretsløpet, med utveksling av karbon mellom atmosfære, land og hav. Forskjellige naturtyper har ulik evne til å lagre karbon i jordsmonn og biomasse. Gode lokalkunnskaper om karbonlagring er derfor avgjørende for å forhindre forstyrrelser av viktige, naturlige karbonlagre, og redusere utslipp av CO2 til atmosfæren.

Biologistudentene Hanna Sannes, Sofie Klem, Gina Barry, Vilde Engelsen og Tor Værøy med flere har utforsket karbonlagringspotensialet i ulike naturtyper i Bergensområdet, med særlig fokus på jordsmonn og biomasse. I dette foredraget vil de presentere de verdifulle funnene fra feltarbeidet

Arrangementet varer ca 45 minutter. Det blir enkel servering av kaffe/te og kjeks (ta gjerne med egen kopp!). Alle er velkommen!