Hjem
Universitetsbiblioteket
Akademisk aften

Innenfor - utenfor. Akademisk aften med Grethe Fatima Syéd

Portrett
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Grethe Fatima Syéd har hatt et ureint virke som akademiker fra hun i 2012 avla doktorgraden med en avhandling om Olav Duun - halvt innenfor, halvt utenfor. I tillegg til å undervise i nordisk litteratur på UiB og på lærerutdanningen ved HVL, der hun er ansatt for øyeblikket, har hun publisert skjønnlitterære tekster, oversatt en hel rekke bøker, innehatt viktige verv og formidlet i form av foredrag og bokbad til alt fra treåringer med konsentrasjonsvansker til pensjonister med teleslynge.

Ikke minst har hun i debattinnlegg og kronikker lagt seg ut med noen av de største autoritetene i litteraturfeltet, som Dag Solstad og Torill Moi. Hennes nest siste bok, Hva snakker vi om når vi snakker om abort (2021, sammen med Kjersti Sandvik), fikk en rekke store medieoppslag, mens den siste, Du kan ikke lage en potet (2023), samler essay og artikler fra de siste 15 årene.

Kom og hør om erfaringer hun har gjort seg som litteraturviter.