Hjem
Universitetsbiblioteket
Foredrag

Om søvn og hjernehelse

portrett
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

I denne forelesningen vil Elisabeth Flo-Groeneboom snakke om hva som utgjør hjernehelse og god nok søvn. Hun vil utforske hvorvidt dårlig søvn kan øke risikoen for sykdom og demens, og ikke minst hva en kan gjøre selv for å forebygge demens.

Elisabeth Flo-Groeneboom er psykolog og professor ved Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB), og leder for Human Light Lab og “Bergen Research group for Innovation, Growth, Health and Technology” (BRIGHT). Etter hun tok doktorgrad innen søvnmedisin jobbet Flo-Groeneboom ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Det medisinske fakultet, UiB.

I dag forsker hun på og underviser om ikke-farmakologiske intervensjoner, søvn og døgnrytmer, psykiske helseutfordringer gjennom livet, og funksjon hos eldre og personer med demens.

Aktuell forskning har et klinisk anvendt fokus, med en bredde fra eksperimenter i lyslaboratoriet til implementering av komplekse intervensjoner i Randomiserte kontrollerte studier (RCT).