Hjem
Universitetsbiblioteket
Foredrag

Kort introduksjon til Sovjetunionen

portrett
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Kåre Johan Mjør har nettopp publisert boka Kort introduksjon til Sovjetunionen, som er ei aktuell og oppdatert framstilling av Sovjetunionens historie, frå revolusjonane i 1917 og unionsavtalen i 1922, til oppløysinga i 1991. Sovjetunionen var eit heilt sentralt kapittel i europeisk og global 1900-talshistorie, og verda er framleis prega av arven frå unionen, 30 år etter at han forsvann. I dette føredraget vil du få høyra meir om kvifor det framleis er viktig å studera Sovjetunionen, kva som er dei viktigaste etappane og trekka ved sovjetisk historie, og kva som kan ligga i uttrykket «den sovjetiske arven».

Kåre Johan Mjør er førstelektor i russisk ved Institutt for framandspråk, Universitetet i Bergen og førstebibliotekar ved Høgskulen på Vestlandet.