Hjem
Universitetsbiblioteket
Utstilling

Åpning av utstillingen «It will be fine»

Vi har den store gleden av å inviter til åpning av utstillingen «It will be fine» Åpning ved rektor UiB Margareth Hagen

Gateløp med  mennesker fra utsillingen it will bee fine
Foto/ill.:
foto:/ill med Johan Sandborg/Duncan Higgins

Hovedinnhold

Duncan Higgins & Johan Sandborg presenterer kunstverk som engasjerer seg i det visuelle representasjonens språk gjennom kombinerte kunstneriske medier og prosesser, laget i samarbeid med Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen.
 
It will be fine inviterer deg til å reflektere over hvordan tolkning av bilder og bildesystemer aktiviserer viktige etiske spørsmål knyttet til forståelse av vår felles kulturarv, og hvordan lesing av bilder skaper mening innenfor både materielle og immaterielle kunnskapssystemer.
 
It will be fine utforsker skjæringspunktet mellom ulike kunstneriske metoder for å stimulere til tanker og refleksjoner over hvordan mening og minner lages, legemliggjøres og deles gjennom materielle former. Bilder er kulturelle bærere av fortellinger og konstitueres og formes av sin materialitet.
 
Utstillingen setter lys på risikoen forbundet med hvordan både fysisk og digitalisert kulturarv blir brukt, eller misbrukt, i eller utenfor sin opprinnelige kontekst. Biblioteker, museum, arkiv, forskning og akademia, samt andre typer samlinger og kunnskapsformende praksiser, har ofte lange tradisjoner. Tatt ut av sin kontekst kan visuelle elementer bli brukt til å formidle budskap som ikke samsvarer med intensjonen. Er dette i konflikt med verdiene og retningslinjene til dem som forvalter disse samlingene og objektene, eller er det heller en mulighet til å presentere nye perspektiver på vår kulturarv?