Hjem
Universitetsbiblioteket

Låne og fornye

Det meste av universitetsbibliotekets materiale kan lånes for 4 uker med mulighet for fornying.

Hovedinnhold

Lånekort
Studenter og ansatte ved UiB bruker studiekort/ansattkort som lånekort.

Andre brukere kan få lånekort ved Universitetsbiblioteket mot fremvisning av legitimasjon. Lånekortet gjelder ved alle avdelingsbibliotekene ved Universitetsbiblioteket i Bergen. 

Mer om lånekort under Låneregler

Lånetid
Lånetiden angis ved utlån av det enkelte dokument, og er vanligvis fire uker.
Dersom ingen har reservert dokumentet, blir lånet automatisk fornyet inntil maksimal
utlånstid er oppnådd, som regel fire måneder for studenter og seks måneder for ansatte.
Sjekk forfallsdatoen på dine lån ved å logge på Min konto i Oria.

Innlån
Dersom du trenger å låne litteratur som ikke finnes ved Universitetsbiblioteket,
kan du legge inn en bestilling i Oria, og vi låner materialet inn fra andre bibliotek.
Du må være pålogget før du bestiller. Eierbiblioteket bestemmer lånetiden og eventuell fornyelse av lån. Du kan be om fornying ved å henvende deg til biblioteket ditt.

Fjernstudenter
Bor du utenfor Bergen og ikke jevnlig er på studiestedet, kan du få materiale sendt til bostedsadressen din. Returporto må du betale selv. For å benytte denne ordningen, må du ta kontakt med ditt bibliotek for å forsikre deg om at biblioteket har din riktige kontaktinformasjon, se informasjon for fjernstudenter.
Vi videresender ikke materiale lånt fra andre bibliotek.

Ansatte ved Haukeland universitetssjukehus
Informasjon for ansatte ved Helse Bergen finnes på fagsiden for Bibliotek for medisin