Hjem
Universitetsbiblioteket

Styrets sammensetning høst 2017 - vår 2021

Hovedinnhold

 

Viserektor for utdanning, professor Oddrun Samdal, leder
Dekan Jørgen Magnus Sejersted, Det humanistiske fakultet, nestleder

Representant for fast ansatte i forskning- og undervisningsstilling ved fakultetene

Professor Grete Rusten, Institutt for geografi

1. vara: professor Søren Koch, Det juridiske fakultet

2. vara: professor Gunnar Fløystad, Matematisk institutt

3. vara: professor Elisabeth Norman, Institutt for samfunnspsykologi

4. vara: -

5. vara: -

Representant for midlertidig tilsatte i utdannings- og forskningsstilling

Forsker Kurt Hanevik, Klinisk Institutt 2

1. vara: Stipendiat Stehn Aztlan Mortensen, Institutt for fremmedspråk

2. vara: -

Representanter for de tilsatte ved UB

Seksjonsleder Marion Mühlburger
Universitetsbibliotekar Marthe Tolnes Fjellestad

1. vara: universitetsbibliotekar Ingunn Rødland
2. vara: hovedbibliotekar Sigrun Ask

3. vara: førstekonsulent Ahl Vegard Nilsen

 

Studentrepresentanter

Sivert Strande Ruud
Sofie Haugan Shrivastava

 

1. vara: Shifat Ullah

2. vara: -