Hjem

Universitetsbiblioteket

Egenarkivering av artikler

Som ansatt ved UiB kan du egenarkivere dine vitenskapelige arbeider i UiB sitt åpne arkiv BORA. Ved å gjøre dette gjør du arbeidet ditt mer synlig og det blir lettere å dele forskningen din med kollegaer.

Vitenskapelige arbeider som ikke er publisert har forfatter selv alle rettigheter til i følge Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen. Materiale der forfatter har overført rettighetene til andre må klareres med rettighetshaver før det kan gjøres tilgjengelig i BORA.

Du finner mer informasjon om egenarkivering hos openaccess.no sin FAQ.

Utgiverne har ulike retningslinjer for egenarkivering, de fleste finner du i Sherpa/RoMEO.

Hvordan egenarkivere arbeidet ditt i BORA:

For arbeider som er registrert eller ønskes registrert i CRIStin, kan egenarkivering gjøres etter følgende oppskrift:

  1. Logg på CRIStin og søk frem det aktuelle arbeidet. Om det ikke er registrert i CRIStin, må det først gjøres.
  2. Klikk på tallet foran posten for å få fram hele posten.
  3. Nederst på skjermbildet finner du knappen «Lever fulltekstdokument» og klikker på den.
  4. Du må godkjenne de tre avkryssingspunktene. Merk at BORA tar seg av rettighetsklareringen, så du trenger ingen tillatelse fra forlaget. Deretter må du angi hvilken versjon du leverer. I de aller fleste tilfeller er det den aksepterte fagfellevurderte versjonen som utgiver tillater at blir egenarkivert og som derfor bør lastes opp. Les mer om artikkelversjoner.
  5. Finn fram filen (helst i PDF-format) og last opp.
  6. Universitetsbiblioteket mottar den opplasta fullteksten og
    • kontrollerer at utgiver tillater egenarkivering av den opplastede versjonen. I de tilfeller der publisert versjon tillates egenarkivert, blir den versjonen brukt.
    • Kontrollerer om utgiver har sperrefrist (embargo) på tilgjengeliggjøring og iverksetter denne fristen i BORA.

Det er også mulig å laste opp vitenskapelige arbeider direkte i BORA. Ta kontakt på bora@uib.no hvis du ikke er registrert som bruker i BORA.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller trenger hjelp.

Kontaktinformasjon: