Hjem
Universitetsbiblioteket
Referansehåndtering

ReferenceManager

Denne siden inneholder henvisninger til ulike lenker som er aktuelle for (potensielle) brukere av RefMan ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Brukerveiledning

En kort innføring i bruk av RefMan der de vanligste funksjoner gjennomgås.
Brukerstøtte og kurs gis av Universitetsbiblioteket.
Siste versjon er 12.
Man kan også se veiledning for eldre versjoner som 9.5, 10 eller 11.

Nedlasting av programmet

RefMan er fritt tilgjengelig for studenter og ansatte ved UiB. Klikk her for å laste ned programmet (krever brukerid/passord).
Alternativt kan man få låne en CD ved henvendelse til IT-avdelingens programvaregruppe.