Hjem
Universitetsbiblioteket

Ludvig Holbergs skrifter

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse/formål

Prosjektet går ut på en digitalisering og komplett tekstkritisk nyutgivelse av Holbergs samlede skrifter og tilretteleggelse av disse for allmennheten og for forskning. Projektet har to hovedmål: Det ene er å etablere pålitelige, tekstkritiske utgaver av Holbergs verker, det andre er å formidle verkene til såvel forskere som en større offentlighet. Alle tekstene vil bli forsynt med kommentarer og introduksjoner, som både skal hjelpe til å sikre den umiddelbare forståelse og sette Holbergs tekster inn i en bredere litteratur- og idehistorisk sammenheng. Prosjektet har både en internasjonal, en nasjonal og en lokal begrunnelse. Holberg var en ruvende kulturpersonlighet, forfatter og vitenskapsmann på 1700-tallet og har satt tydelige spor etter seg både i sin samtid og fram til i dag. Hans komedier og hans essay (epistler) er stadig like aktuelle.

Dette er et dansk-norsk samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Deltakende institusjoner/samarbeidspartnere

  • Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen (hovedansvarlig)
  • Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen
  • Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Universitsbiblioteket, Universitetet i Bergen
  • Uni Digital (en avdeling av Uni Research, Bergen)
  • Det Danske Sprog- og litteraturselskab (DSL)
  • Det Kongelige Bibliotek, København

Prosjektledere: Gunnstein Akselberg, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen, og Karen Skovgaard-Petersen, Det Danske Sprog- og litteraturselskab

Prosjektdeltakere fra Universitetsbiblioteket i Bergen

Fra Avdeling for spesialsamlinger deltar Bjørn Abusdal, Bjørn Arvid Bagge, Nils-Erik Moe-Nielsen i innholds- og tekstproduksjon til prosjektet.

Seksjon for digitale systemer og tjenester ved Karin Rydving, Øyvind Liland Gjesdal og Rune Kyrkjebø deltar i planlegging av framtidig lagrings- og driftsløsning for prosjektet.

Rune Kyrkjebø møter i styringsgruppen for den norske delen av prosjektet.

Tidsramme

Prosjektperioden er 2008-2014.

Universitetsbiblioteket er i kontakt med prosjektledelsen og med vår partnerinstitusjon Det Kongelige Bibliotek i København med tanke på varig lagrings- og driftsløsning for ressursen.

Finansiering/bidragsytere

Både den norske og den danske delen finansieres ved en kombinasjon av private og offentlige midler. Fra norsk side er finansieringen kommet i stand med bidrag fra Universitetet i Bergen, Meltzerfondet, Sparebanken Vest og stiftelsen Fritt Ord. Den danske delen av prosjektet er finansiert av Augustinus-fonden og Kunstrådets Litteraturudvalg.

Prosjektets nettsider: http://holbergsskrifter.dk og http://holbergsskrifter.no.