Hjem
Universitetsbiblioteket

Publiseringsstatistikk

Publiserings- og siteringsdata brukes for å synliggjøre og profilere forskning. De er med å forme strategier for framtiden.

Analyser av forsknings- og publikasjonsdata ved UiB er en del av Universitetsbibliotekets virksomhet. Resultatene ble tidligere presentert i trykte rapporter. Fra 2018 er analysene tilgjengelige online på bibliometri.b.uib.no

Publikasjonspoeng ved UiB 2018
Photo:
fra bibliometri.w.uib.no

På nettsiden vises analyser angående Publiseringssomfang, Form og Språk, Stilling, Kjønn, og Alder, Samforfatterskap og Åpen tilgang.

Hovedkilden er publikasjonsdata fra CRIStin som Universitetsbiblioteket er systemeier av. I tillegg benyttes andre databaser som ISI Web of Science, data fra Leiden og unpaywall.

Publiseringsdata inngår også i finansieringssammenheng som indikator i budsjettmodellen for universitet- og høyskolesektoren i Norge, samt at vitenskapelig publisering tillegges vekt i forbindelse med søknader om forskningsmidler. Det er derfor grunn til å ha fokus på den vitenskapelige publiseringen både lokalt og sentralt ved universitetet. Den bibliometriske aktiviteten ved Universitetsbiblioteket er ment å bidra til å styrke Universitetet i Bergen sitt arbeid med forskningsdokumentasjon, analytisk og strategisk.

Publiserings- og siteringsdata brukes i økende grad i forbindelse med evaluering av forskning. Blant annet inngår slike analyser i de regulære fagevalueringene som Norges forskningsråd gjennomfører.