Hjem

Universitetsbiblioteket

Publiseringsstatistikk

Publiserings- og siteringsdata brukes for å synliggjøre og profilere forskning. De er med å forme strategier for framtiden.

Publiseringsstatistikk

Analyser av forsknings- og publikasjonsdata ved UiB er en del av Universitetsbibliotekets virksomhet. Følgende funksjoner inngår i denne virksomheten: 

  • Analyser av den vitenskapelige publiseringen ved UiB
  • Finne frem data og indikatorer til budsjett, forskningsmeldinger, strategiske planer etc. ved UiB
  • Kvalitetsikring av data, formidling av data/statistikk og rutiner i publikasjonsdatabasen CRIStin
  • Opplæring/innføring i tema knyttet til analyse av forskningsdata/bibliometri for personale ved UB og for interesserte forskere ved UiB. 
  • Forskningsprosjekter helt eller delvis basert på data fra UiB

Hovedresultatene presenteres på bibliometri.b.uib.no.
Hovedkilden er publikasjonsdata fra CRIStin som Universitetsbiblioteket er systemeier av. I tillegg benyttes andre databaser som ISI Web of Science.

Publiserings- og siteringsdata brukes i økende grad i forbindelse med evaluering av forskning. Blant annet inngår slike analyser i de regulære fagevalueringene som Norges forskningsråd gjennomfører.

Publiseringsdata inngår også i finansieringssammenheng som indikator i budsjettmodellen for universitet- og høyskolesektoren i Norge, samt at vitenskapelig publisering tillegges vekt i forbindelse med søknader om forskningsmidler. Det er derfor grunn til å ha fokus på den vitenskapelige publiseringen både lokalt og sentralt ved universitetet. Den bibliometriske aktiviteten ved Universitetsbiblioteket er ment å bidra til å styrke Universitetet i Bergen sitt arbeid med forskningsdokumentasjon, analytisk og strategisk.