Hjem

Universitetsbiblioteket

Lån og kopiering - priser og gebyrer

Priser og gebyrer for tjenester fra Universitetsbiblioteket

Det fins et eget opplegg for kopiering, utskrift og skanning for studenter og ansatte ved Universitetet i Bergen. Ved alle Universitetsbibliotekets avdelinger og andre steder ved UiB er det utplassert multifunksjonsmaskiner (Pullprint-maskiner med kortlesere), der studenter og ansatte ved UiB kan ta kopier og utskrifter ved hjelp av sine student- og ansattekort. Denne ordningen administreres av IT-avdelingen ved UiB. Les mer om ordningen, priser, mv., på IT-avdelingens nettsider.
 

Utenom dette gjelder følgende priser/ekspedisjonsgebyrer for tjenester fra Universitetsbiblioteket i Bergen: 

Lån av bøker mv. fra Universitetsbibliotekets samlinger og innlån/fjernlån av bøker til/fra andre bibliotekGratis
Ekspedering av artikkelkopier til/fra andre bibliotek, pr. artikkelGratis
Hastebestilling av artikkelkopier, pr. artikkel i tillegg til ordinær kopiprisGratis
Erstatning for tapt litteratur, minstebeløpKr. 1000,-

 

Bruk av Universitetsbibliotekets maskiner utenom Pullprint-maskinene til kopier/utskrifter av materiale fra Universitetsbibliotekets samlinger:

 

Svart/hvitt utskrifter, pr. side/kopi A4Kr. 1,-
Svart/hvitt utskrifter, pr. side/kopi A3Kr. 2,-
Fargeutskrifter, pr. side/kopi A4Kr. 3,-
Fargeutskrifter, pr. side/kopi A3Kr. 6,-
Kopier/utskrifter for ansatte sendt pr. post/faks eller mellom avdelinger ved UBKr. 1,-
Referansetjenester for eksterne institusjoner, bedrifter, mm. pr. påbegynt halvtimeKr. 500,-