Hjem
Universitetsbiblioteket

Priser og gebyrer

Priser og gebyrer for tjenester fra Universitetsbiblioteket

Hovedinnhold

Det fins et eget opplegg for kopiering, utskrift og skanning for studenter og ansatte ved Universitetet i Bergen. Ved alle Universitetsbibliotekets avdelinger og andre steder ved UiB er det utplassert multifunksjonsmaskiner (Pullprint-maskiner med kortlesere), der studenter og ansatte ved UiB kan ta kopier og utskrifter ved hjelp av sine student- og ansattekort. Denne ordningen administreres av IT-avdelingen ved UiB. Les mer om ordningen, priser, mv., på IT-avdelingens nettsider.
 

Utenom dette gjelder følgende priser/ekspedisjonsgebyrer for tjenester fra Universitetsbiblioteket i Bergen: 

Lån av bøker mv. fra Universitetsbibliotekets samlinger og innlån/fjernlån av bøker til/fra andre bibliotekGratis
Ekspedering av artikkelkopier til/fra andre bibliotek, pr. artikkelGratis
Hastebestilling av artikkelkopier, pr. artikkel i tillegg til ordinær kopiprisGratis
Erstatning for tapt litteratur og annet materiale, inkludert teknisk utstyr, minstebeløpKr. 1000,-

 

Bruk av Universitetsbibliotekets maskiner utenom Pullprint-maskinene til kopier/utskrifter av materiale fra Universitetsbibliotekets samlinger:

Svart/hvitt utskrifter, pr. side/kopi A4

Kr. 1,-

Svart/hvitt utskrifter, pr. side/kopi A3

Kr. 2,-

Fargeutskrifter, pr. side/kopi A4

Kr. 3,-

Fargeutskrifter, pr. side/kopi A3

Kr. 6,-

Kopier/utskrifter for ansatte sendt pr. post/faks eller mellom avdelinger ved UB

Kr. 1,-

Veiledningstjenester for eksterne institusjoner, bedrifter, mm. pr. påbegynt halvtime

Kr. 500,-

Kursavgift, per ekstern deltakere uten UiB/Helse Bergen-tilknytning

Kr. 2000,-