Hjem
Universitetsbiblioteket

PhD on Track

Det nye nettstedet PhD on Track skal bidra til å støtte ph.d.-kandidater med utfordringer de kan møte i sitt arbeid; fra kartlegging av forskningslitteratur til publisering av resultater. Målgruppen for nettstedet er ferske ph.d.-kandidater.

Hovedinnhold

Fra kartlegging av litteratur til publisering

Nettstedet phdontrack.net skal være et nyttig og relevant verktøy for ph.d.-kandidater, og det inneholder tre moduler: Modul én tar for seg effektive måter å kartlegge og å systematisere forskningslitteratur på. Modul to tar for seg publiseringsprosessen med temaer som innsending for publikasjon, spørsmål om opphavsrett og Open Access-publisering. Den siste modulen handler om evaluering og rangering av forskning basert på den norske modellen og basert på siteringsindikatorer.

Alt på ett brett

PhD on Track er en gratis ressurs, tilrettelagt for bruk på PC så vel som via nettbrett og mobilskjerm.

Internasjonalt samarbeidsprosjekt

Nettstedet ble lansert den 23. mai på "PhD on Track - en konferanse om bibliotekenes veiledning av Ph.d. kandidater". Etter lanseringen kunne vi lese følgende på twitter:

 

"PhD candidates everywhere will benefit from the wonderful resources on

research, writing, publishing, etc,” (Curt Rice)

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Aalborg Universitet, Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøgskole, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Prosjektet har fått utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.