Hjem
Universitetsbiblioteket

Med fokus på e-bøker

Universitetsbibliotekets samling av e-bøker har økt med 18.000 titler, etter at ”Springer e-books” ble kjøpt inn.

Hovedinnhold

De nye titlene fra Springer representerer noe nytt innen e-bøker ved Universitetsbiblioteket (UB), siden det ikke er noen restriksjoner knyttet til nedlasting og utskrift av disse e-bøkene.

UB har hatt en digital bokhylle med e-bøker siden 2005. Da ble systemet Ebrary kjøpt inn. Med de nye titlene fra Springer har UB nærmere 180.000 e-bøker. E-bøker er blitt et populært tilbud ved UB, og antall brukere har økt de siste årene. Statistikken viser at i 2009 har nærmere 200.000 boksider blitt brukt bare i samlingen Ebrary.

Fredag 12. mars kl 13:00 arrangerer UB en e-bokmarkering i Bibliotek for Humaniora, Haakon Sheteligs plass 7.

Kontaktpersoner:

Ole G. Evensen, ole.evensen@ub.uib.no - tlf: 55 58 88 39 - mobil: 920 24 907
Randi E. Taxt, randi.taxt@ub.uib.no - tlf: 55 58 25 01- mobil: 414 79 227

 

Noen fakta om e-bøker ved Universitetsbibliotetet, Universitetet i Bergen:

Ebrary er en tverrfaglig e-boksamling fra flere utgivere. Den har ca 40.000 titler. Avhengig av en egen ”browser” som må installeres lokalt på PC (gjøres på alle UiB-pcer). Det er noen restriksjoner på utskrift (en kan ikke skrive ut hele boken). Titler erstattes av nye utgaver fortløpende. Statistikken viser at det har vært en jevn og god bruk av Ebary helt fra UB kjøpte tilgang i 2005.

Early English Books Online (EEBO) fra ProQuest. 120.000 titler engelske utgivelser fra 14-hundretallet til 16-hundretallet innen alle vitenskapsdisipliner. UB fikk et godt tilbud på EEBO i 2007 og investerte i basen som et engangskjøp – perpetual access (UB eier bøkene).

PsycBOOKS er en database som inneholder elektroniske bøker og bokkapitler utgitt av American Psychological Assosiation (APA). Det er ingen restriksjoner på utskrift. Ved søk i databasen PsycINFO vil man få treff både i PsycBOOKS og PsycArticles.

SAFARI er en e-bokpakke innen IKT og økonomi sammensatt av titler fra flere ulike utgivere. UB kjøper tilgang til et fast antall titler, men kan skifte ut titler fortløpende. Mye brukt.

Springer E-books representerer noe nytt innen e-bøker. Det viktigste her er at Springer sier «no restrictions» i forhold til bruk. Bøkene nåes i en standard nettleser, ingen restriksjoner på bruk for sluttbrukeren (utskrift av hele boka, nedlasting, kopiering), indeksering på kapittelnivå, «evig tilgang» (UB eier bøkene). My Copy for sluttbrukerne: en «print-on-demand»-versjon (enkel paperback) av hele boka kan bestilles for ca $25.