Hjem
Universitetsbiblioteket

Digital humaniora - verktøy og infrastruktur

For å få mest mulig ut av datasettene konverterer vi disse til Linked Data.  Vi baserer oss mest mulig på fri programvare, for ikke å binde løsningene unødig til proprietære og lukkede format. Infrastrukturen er noe som bygges opp med frie programvaremoduler rundt datasett standardiserte for Linked Data. Det tekniske fellesnivået for våre digitale fulltekstarkiv er ikke én bestemt programvareløsning, men at de behandles og drives i standardiserte format. Til en slik infrastruktur hører også kontinuerlig arbeid med datamodellering og datakonvertering.

For mer informasjon kontakt: dst@ub.uib.no