Hjem

Universitetsbiblioteket

Hvordan søke i Oria

Hvordan å søke i Oria og tips til hvilke kilder og databaser som kan være relevante

Hvordan søke i Oria

I Oria kan du søke i bibliotekets trykte og elektroniske samlinger; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer med mer. Søk stoff om et emne, eller en spesifikk bok eller artikkel.

Hvordan bruke ny Oria - 2018   -   Hvordan bruke Oria -2017-versjon

 

Etter innlogging i Oria kan du lagre søk, lagre treff, bestille og fornye materiale. Egen fornying er sjeldent nødvendig fordi lån fornyes automatisk sålenge det ikke er reservert av en annen låner;  

Hvordan logge inn i Oria   -  Tilgang for ansatte ved Haukeland universitetssjukehus


Hvor skal jeg søke

Trenger du bøker, bilder, kart eller tidsskriftartikler? Eller noe helt annet materiale? Se bibliotekets anbefalinger for relevante databaser du bør starte søket i.
Hvor skal jeg søke