Hjem
Universitetsbiblioteket
Fagressurser

Biofaglege Deweykodar

Deweykodar som kan være særleg relevante for biologer

Bla eller søk i siste norske Dewey-utgåve her, om du ønskjer å finne koden for akkurat ditt fag

 Oversikt

333 & 363Forskjellige miljøfag
570 - 579Generell biologi, inklusive økologi, evolusjon, prokaryotar
580 - 589Botanikk
590 - 599Zoologi
639Jakt, fiske, oppdrett, naturvern

 

Særleg relevante deweykodar

333.95Biodiversitet
363.73Forureining
508Naturhistorie
571Fysiologi
571.9Sykdommer, toksikologi - ink. generelt om fiske sykdommer
572.8Molekylærbiologi, molekylær genetikk
573Anatomi, organsystem, histologi - Ink. sykdommer i bestemte system
576.5Genetikk, arvelegheit
576.8Evolusjon
577Økologi - Ink. menneskets virkning på økologien (577.27), og økologi i bestemte miljøer (skog 577.3, vann 577.6, marin 577.7)
578.012Systematikk, taksonomi - Se også 578.014 taksonomisk nomenklatur
579.2Virus
579.3Bakterier
579.5Fungi - Se også 579.6 Hattsopper
579.7Lavarter (Lichenes)
579.8Algar
592-595Virvellause dyr
597-599Virveldyr
639.1Jakt
639.2Fiske - Ink. hval- og selfangst (se også 639.5 krepsdyrfiske)
639.3Fiskeoppdrett (se også 639.8 akvakultur, 639.4 oppdrett av bløtdyr, 639.6 oppdrett av krepsdyr)
639.9Naturvern