Hjem
Universitetsbiblioteket
Kurs fra Bibliotek for medisin

Kurs i systematiske oversikter den 10. mars 2021 (Zoom)

Gratis kurs for ansatte og studenter ved Det medisinske fakultet og Helse Bergen

Hovedinnhold

Å skrive en systematisk oversikt (Systematic Review) er blitt vanlig innen medisin og helsefag. Det stilles metodiske krav til denne type kunnskapsoppsummeringer.

Kurset er en introduksjon og gjennomgår følgende punkt:

- Hva er en Systematic Review
- Oversikt over databaser
- Forberedende søk
- Innhold i en protokoll
- Dokumentasjon av søkestrategier
- Verktøy for videre datahåndering og kvalitetsvurdering
- Rapportering
- Bibliotekets rolle

Demonstrasjon og øvelse på PC. Kursspråket er norsk.
Maksimum 30 deltakere, minimum 5. Zoom-lenken til kurset vil bli sendt ut noen dager i forkant.

For spørsmål om kurset, ta kontakt med Regina Küfner Lein.

Vil du lære søketeknikker  - se vårt kurstilbud om Pubmed og Embase
Vil du lære å bruke EndNote - se vårt kurstilbud om EndNote