Hjem
Universitetsbiblioteket
Kurs på Bibliotek for medisin

Kurs i systematiske oversikter på Bibliotek for medisin 23. september 2020

Biblioteket tilbyr gratis kurs for ansatte og studenter ved Det medisinske fakultet og Helse Bergen

Å skrive en systematisk oversikt (Systematic Review) er blitt vanlig innen medisin og helsefag. Det stilles metodiske krav til denne type kunnskapsoppsummeringer.

Kurset er en introduksjon og gjennomgår følgende punkt:

- Hva er en Systematic Review
- Oversikt over databaser
- Forberedende søk
- Innhold i en protokoll
- Dokumentasjon av søkestrategier
- Verktøy for videre datahåndering og kvalitetsvurdering
- Rapportering
- Bibliotekets rolle

Demonstrasjon og øvelse på PC. Kursspråket er norsk.
Maksimum 16 deltakere, minimum 5.

For spørsmål om kurset, ta kontakt med Hilde Wedvich.

Vil du lære søketeknikker  - se vårt kurstilbud om Pubmed og Embase
Vil du lære å bruke EndNote - se vårt kurstilbud om EndNote