Hjem
Universitetsbiblioteket
Nyhet

Rapportering CRIStin 2014 poster

Som tidligere år, tilbyr Universitetsbiblioteket orienteringsmøter for brukere av CRIStin ved UiB. CRIStin anbefaler at instituttene setter frist for sine forskere til 15. februar. Dette gjelder spesielt bøker og poster med samforfatterskap med andre CRIStin-institusjoner. Frist for rapportering til departementet for UiB er i satt til 15. april 2015.

Hovedinnhold

Introduksjon til CRIStin

 

For deg som er ny og ikke kjenner CRIStin så godt. Bakgrunn, kort gjennomgang av de forskjellige modulene, kategorier som skal rapporteres.

Onsdag 25. februar 

Mandag 2. mars

 

CRIStin og rapportering til departementet

Hva er viktig for rapportering til departementet? Godkjente publiserings kanaler. Kontroll av poster.

Fredag 27. februar  2015

Onsdag 11. mars 2015

Fredag 27. mars  2015

 

Alle informasjonsmøtene finner sted i rom 122, UB, kl 13-14 Haakon Sheteligsplass 7. Begrenset antall, maks 10 personer hver gang.

Skulle ikke dato eller tema passe ta kontakt. Det er også mulig med tilsvarende møter ved instituttet.

Påmelding til Anne Asserson anne.asserson@fa.uib.no eller tlf. 555 84580 eller cristin@uib.no