Hjem
Universitetsbiblioteket
Den internasjonale Open Access-uken

Seminar om åpen vitenskap– Hva skjer når norske tidsskrift går over til Open Access?

Universitetsbiblioteket inviterer til et seminar om åpen vitenskap og åpen publisering torsdag 22. oktober, kl 10-11:30 på Bibliotek for Humaniora.

International open access week logo

Hovedinnhold

Hvorfor er åpen vitenskap et offentlig gode? Hva skjer når norske tidsskrift og bøker publiseres Open Access? Hvilke muligheter finnes for åpen publisering?

Dette er spørsmål du kan få svar på når Universitetsbiblioteket for første gang markerer den internasjonale Open Access-uken med seminar og stands.

-   Forskningsrådet har revidert sin støtteordning for tidsskrift innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, noe som innebærer at mange av disse tidsskriftene vil bli publisert med åpen tilgang fra 2017. Derfor er det interessant å vite mer om på hvilke tidsskrift vil omfattes av ordningen, og hvordan vil denne overgangen påvirke finansieringen til disse tidsskriftene, sier Ingrid Cutler, som er rådgiver ved Universitetsbiblioteket.

På Seminaret vil Nils Ivar Lahlum fra Universitetsforlaget snakke om hvordan Universitetsforlaget legger til rette for overgangen av norske tidsskrift og bøker til Open Access. Hvordan vil denne overganen påvirke norsk som forskningsspråk? Her vil dekan Margareth Hagen ved det humanistiske fakultet komme med en kommentar på dette i forhold til norske humanioratidsskrift.

Ana Delgado er forsker ved Senter for vitenskapsteori ved Det humanistiske fakultet. Hun forsker på åpen vitenskap og vil snakke om åpenhet som offentlig gode. Det vil gi et bakteppe til den norske overgangen til åpen publisering.

 Open Accsess tidsskrift fra Bergen

Det er etablert et Open Access-tidsskrift i juss ved Universitetet i Bergen. Redaktørene for Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice kommer på seminaret for å dele sine erfaringer og fortelle hvorfor de valgte nettopp en slik publiseringsmodell.

Åpen vitenskap ved UiB

 - Vi ser at det er en økende bevissthet om og interesse for åpen publisering ved UiB. Spesielt gjelder dette UiBs støtteordning for publisering av vitenskapelige artikler og bøker med åpen tilgang. Støtteordningen har vært et prosjekt i tre år, og er nå under evaluering. Den har ført til at langt flere vitenskapelige artikler ved UiB er blitt publisert Open Access, sier Ingrid Cutler.

Det er Prorektor Anne Lise Fimreite som åpner seminaret med fokus på arbeidet med åpen vitenskap ved UiB.

Stands rundt om på UiB

Denne uken vil Universitetsbiblioteket også stå på stands rundt om på UiB og informerer om sine tjenester for åpen tilgang til forskningsresultater.

Universitetsbiblioteket står på stand 11-13 følgende dager:

mandag 19.10 – Realfagsbygget ved kantineområdet

onsdag 21.10 – Studentsenteret

torsdag 22.10 – Bibliotek for humaniora

fredag 23.10 – Bibliotek for medisinske og odontologiske fag, BB-bygget

Gjør din forskning tilgjengelig

Hvis du ønsker å publisere din artikkel eller bok Open Access, trenger informasjon om kvalitetsikrede Open Access-tidsskrift, eller ønsker å tilgjengeliggjøre forskningsmateriale i UiBs åpne forskningsarkiv BORA, besøk oss på standen eller kontakt oss på bora@uib.no.