Hjem
Universitetsbiblioteket
Nyhet

EU støtter Open Access-publisering for FP7

Forskningsprosjekter i EUs syvende rammeprogram (FP7) kan nå søke om å få dekket kostnadene for å gjøre resultatene åpent tilgjengelig. Dette tilbys gjennom OpenAIRE2020 sin FP7 Post-grant Open Access Pilot.

Hovedinnhold

Det er mulighet for å få støtte for totalt tre publikasjoner per prosjekt. Piloten dekker publiseringskostnader på inntil 2000 EUR for artikler, og inntil 6000 EUR for monografer.

Dette er kriteriene for å motta støtte

For å motta post-grant-støtte må en publikasjon oppfylle følgende:

  • Prosjektet kan ikke ha blitt avsluttet for mer enn to år siden
  • Kun publikasjoner i fullt åpne tidskrifter støttes, såkalt gull Open Access tidsskrifter

For å søke om støtte, og lese mer om kriteriene for kvalifisering:

 

https://postgrantoapilot.openaire.eu