Hjem
Universitetsbiblioteket

Creative Commons

Målsetningen med åpen tilgang til forskningspublikasjoner er å gjøre vitenskapelige publikasjoner fritt tilgjengelige for alle til å lese, kopiere og dele. Creative Commons-lisenser tilbyr en internasjonalt etablert juridisk struktur som er i samsvar med denne målsetningen.

Hovedinnhold

Creative Commons erstatter ikke opphavsretten, men er et sett av lisenser som rettighetshaver kan bruke til å åpne for visse former for bruk og bearbeidelse at et verk. Alle lisensene forutsetter at rettighetshaver blir navngitt ved utnyttelse av et lisensiert verk.

Creative Commons-lisenser er bygd opp av fire vilkår som kombinert danner seks ulike lisenser. De fire vilkårene er:

  1. Navngivelse (BY): Krav om at rettighetshaver blir navngitt ved utnyttelse av et lisensiert verk. Dette kravet er felles for alle de seks lisensene.
  2. Del på samme vilkår (SA): Dersom verket blir bearbeidet må du dele din bearbeidelse under samme lisens som originalen.  
  3. Ikke kommersiell (NC): Verket eller bearbeidelser av verket kan ikke benyttes til kommersielle formål.
  4. Ingen bearbeidelser (ND): Verket kan bare deles i sin opprinnelige form.  

I kombinasjon gir disse fire vilkårene seks ulike lisenser:  

  1. CC BY (Navngivelse) – Lisensen tillater brukere å distribuere, endre og bygge videre på materialet i et hvilket som helst medium eller format, så lenge rettighetshaver blir navngitt. Lisensen tillater kommersiell bruk.
  2. CC BY-SA (Navngivelse-Del på samme vilkår) - Lisensen tillater brukere å distribuere, endre og bygge videre på materialet i et hvilket som helst medium eller format, så lenge rettighetshaver blir navngitt. Lisensen tillater kommersiell bruk. Dersom du endrer eller bygger videre på materialet, må det bearbeidede materialet lisensieres under samme lisens.
  3. CC BY-ND (Navngivelse-Ingen bearbeidelse) - Lisensen tillater brukere å distribuere materialet i et hvilket som helst medium eller format i sin originale form, så lenge rettighetshaver blir navngitt. Lisensen tillater kommersiell bruk.
  4. CC BY-NC (Navngivelse-Ikkekommersiell) - Lisensen tillater brukere å distribuere, endre og bygge videre på materialet i et hvilket som helst medium eller format for ikke-kommersielle formål, så lenge rettighetshaver blir navngitt.
  5. CC BY-NC-SA (Navngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår) - Lisensen tillater brukere å distribuere, endre og bygge videre på materialet i et hvilket som helst medium eller format for ikke-kommersielle formål, så lenge rettighetshaver blir navngitt. Dersom du endrer eller bygger videre på materialet, må det bearbeidede materialet lisensieres under samme lisens.
  6. CC BY-NC-ND (Navngivelse-Ikkekommersiell-Ingen bearbeidelse) - Lisensen tillater brukere å distribuere materialet i et hvilket som helst medium eller format i sin originale form og for ikke-kommersielle formål, så lenge rettighetshaver blir navngitt.

CC BY er den lisensen som oftest brukes ved åpen publisering. Noen utgivere vil gi forfatter valget mellom ulike lisenser, mens i mange åpne tidsskrift er CC BY det eneste alternativet. Det er også stadig flere finansiører som krever at publikasjoner som de finansierer blir gjort åpent tilgjengelige med en CC BY-lisens. 

Så lenge publikasjoner ikke er underlagt krav om spesifikke lisenser fra eksterne finansiører, står du som forsker fritt til å velge den lisensen du måtte ønske. 

Meir informasjon om Creative Commons finn du her:

Creative Commons http://creativecommons.org/

Creative Commons Norge http://creativecommons.no/